Der er meget store vækstfordele forbundet med feminiserede autoflower frø, og som både har at gøre med, at der ikke vokser hanplanter, og at feminiserede autoflower frø automatisk går i vækst. Det sikrer en nemmere tilgang til væksten, og at resultatet ender med at blive bedre.

Feminiserede autoflower frø producerer kun hunplanter, som følge af at være feminiserede. Dermed bliver hunplanterne ikke bestøvede af hanplanterne, og får bedre betingelser for vækst. Det gør de feminiserede autoflower frø fordelagtige, i forhold til den ende størrelse på planterne.

Der er ved de feminiserede autoflower frø også fordele forbundet med, at de selv vil gå i vækst. Man skal således ikke justere mængden og tiden, planterne står i lys undervejs, da planterne som sagt selv vil gå i vækst. Det gør det nemmere at tilgå hele processen, og er ikke mindst fordelagtigt for helt nye i faget.

Før du går i gang med at plante og vækste dine feminiserede autoflower frø, er det vigtigt, at du først undersøger den gældende lovgivning i det land, som du planlægger at plante dine feminiserede autoflower frø i. Det er eksempelvis ulovligt i Danmark at plante feminiserede autoflower frø.